Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Công Bao, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,690,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,552,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,259,572 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
8,196,210 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Công Bao, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh)