Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Bính, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

8,415,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,153,260 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
10,939,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Bính, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu)