Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

143,382,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
114,706,176 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
157,720,992 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
131,363,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)