Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Án, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

231,671,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
185,337,376 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
254,838,892 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
215,210,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Án, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)