Giá trị định giá Đất đường Ngô Quyền, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

167,863,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
134,290,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
184,649,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
226,621,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngô Quyền, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)