Giá trị định giá Đất đường Ngách 73/12 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

62,911,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
53,474,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
72,348,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,525,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 73/12 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)