Giá trị định giá Đất đường Ngách 7/231 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

33,565,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
29,400,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
38,123,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,366,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 7/231 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội)