Giá trị định giá Đất đường Ngách 62/10 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

261,914,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
238,090,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
296,640,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
286,777,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 62/10 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội)