Giá trị định giá Đất đường Ngách 45/10 Nguyễn Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

244,114,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
221,909,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
276,480,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
270,481,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 45/10 Nguyễn Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội)