Giá trị định giá Đất đường Ngách 366/68 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

81,970,490 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
69,268,530 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
103,000,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
133,455,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 366/68 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội)