Giá trị định giá Đất đường Ngách 35/69 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

138,218,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
120,721,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
159,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
145,081,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 35/69 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)