Giá trị định giá Đất đường Ngách 254/25 Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

74,797,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,577,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,892,670 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
125,103,810 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 254/25 Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)