Giá trị định giá Đất đường Ngách 17/14 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

219,019,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
192,139,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
244,435,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
192,382,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 17/14 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)