Giá trị định giá Đất đường Ngách 168/23 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

256,828,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
233,467,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
290,880,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
252,401,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 168/23 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội)