Giá trị định giá Đất đường Ngách 15/13 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

214,456,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
192,000,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
265,048,020 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
149,081,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 15/13 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội)