Giá trị định giá Đất đường Ngách 142/7 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

86,439,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
73,474,020 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
99,405,300 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
121,235,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 142/7 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội)