Giá trị định giá Đất đường Ngách 109/30 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

149,857,790 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
130,887,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
173,040,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
219,849,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 109/30 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)