Giá trị định giá Đất đường Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

190,948,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
152,758,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
210,043,438 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
218,973,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)