Giá trị định giá Đất đường Mỹ Giang 1B, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

111,834,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
89,467,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
123,017,895 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
136,923,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Mỹ Giang 1B, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)