Giá trị định giá Đất đường Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

142,404,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
113,923,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
156,645,027 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
140,040,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)