Giá trị định giá Đất đường Mai Phúc, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

51,827,490 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
41,461,992 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
57,010,239 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
95,329,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Mai Phúc, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội)