Giá trị định giá Đất đường Mạc Vân, Phường 13, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

64,684,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,747,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
71,152,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
115,092,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Mạc Vân, Phường 13, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)