Giá trị định giá Đất đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,091,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,672,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,300,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,302,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam)