Giá trị định giá Đất đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

326,408,030 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
261,126,424 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
359,048,833 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
202,361,010 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)