Giá trị định giá Đất đường Lý Thường Kiệt, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

8,822,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,058,304 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
9,705,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,015,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lý Thường Kiệt, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai)