Giá trị định giá Đất đường Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

209,638,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
167,710,992 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
230,602,614 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
281,503,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)