Giá trị định giá Đất đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

129,818,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
103,854,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
142,800,306 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
97,220,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)