Giá trị định giá Đất đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

60,581,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,465,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
66,640,035 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
64,946,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu)