Giá trị định giá Đất đường Liên Huyện, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,346,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,877,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,081,535 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
7,346,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Liên Huyện, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương)

Tên đường Giá