Giá trị định giá Đất đường Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

169,662,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
135,730,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
186,628,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
170,148,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)