Giá trị định giá Đất đường Lê Trọng Mẫn, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

7,757,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,205,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,533,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,654,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Trọng Mẫn, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh)