Giá trị định giá Đất đường Lê Thị Riêng, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

41,739,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,391,464 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
45,913,263 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
57,429,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Thị Riêng, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu)