Giá trị định giá Đất đường Lê Thị Bạch Cát, Phường 13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

103,999,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
83,199,744 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
114,399,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
133,699,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Thị Bạch Cát, Phường 13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)