Giá trị định giá Đất đường Lê Quý Đôn, Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,273,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,218,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,300,597 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
10,273,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Quý Đôn, Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)

Tên đường Giá