Giá trị định giá Đất đường Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

63,555,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
50,844,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
69,910,984 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
107,451,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)