Giá trị định giá Đất đường Lê Quang Định, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

4,892,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,914,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,381,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,302,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Quang Định, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)