Giá trị định giá Đất đường Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

4,566,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,653,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,022,930 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,543,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng)