Giá trị định giá Đất đường Lê Lợi, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,191,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,553,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
25,510,485 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
27,357,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lợi, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)