Giá trị định giá Đất đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,800,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,640,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,880,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,800,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội)