Giá trị định giá Đất đường Lê Hồng Phong, Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

15,955,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
12,764,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
17,551,446 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,340,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Hồng Phong, Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh)