Giá trị định giá Đất đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

257,264,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
205,811,336 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
282,990,587 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
215,007,790 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)