Giá trị định giá Đất đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

346,601,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
277,281,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
381,262,035 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
476,944,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)