Giá trị định giá Đất đường Lê A, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

35,459,810 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,367,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
39,005,791 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
25,291,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê A, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)