Giá trị định giá Đất đường Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

228,660,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
182,928,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
251,526,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
147,281,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)