Giá trị định giá Đất đường Kiệt 78 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

32,100,210 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,680,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,310,231 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
48,448,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Kiệt 78 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng)