Giá trị định giá Đất đường Kiệt 180 Thái Phiên, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

19,717,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,774,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,689,613 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
19,667,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Kiệt 180 Thái Phiên, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế)