Giá trị định giá Đất đường Kiệt 132 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

17,706,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
14,165,048 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
19,476,941 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,285,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Kiệt 132 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế)