Giá trị định giá Đất đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

69,155,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,324,528 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
76,071,226 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,854,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Huỳnh Văn Nghệ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)