Giá trị định giá Đất đường Huỳnh Tấn Phát, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

146,406,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
117,125,008 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
161,046,886 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,518,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Huỳnh Tấn Phát, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa)