Giá trị định giá Đất đường Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

9,500,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
10,450,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
37,971,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam)